Startpagina


Welkom op de Website van Veldhuis Aannemers & Metselbedrijf
Het bedrijf is opgericht op 20 November 1984. (38 jarig bestaan)

Sindsdien is er een continue vooruitgang geweest in het realiseren van projecten op diverse niveaus.
Naast de destijds als hoofdzaak zijnde metselwerken is er ook gestart met overige aannemingswerken zoals verbouwingen, aanbouwen en complete woning renovaties en interieurwerken.
Daarnaast heeft het maken van bouwkundige tekeningen zich ontwikkeld van het handmatige werk naar het teken- en presentatiewerk in 3D Autocad en Cinema 4D
Hierbij kunnen zelfs op fotoniveau de tekeningen op werkelijk aanzicht gemaakt worden.
Het grote voordeel is dat u zowel vanaf het ontwerp tot de oplevering met één contactpersoon te maken heeft.

Een waterput gemetseld in de kasteeltuin van slot Assemburg.

Bij het maken van bouwtekeningen wordt meestal eerst overlegd met de plaatselijke gemeente. Ook wordt hierbij het bestemmingsplan getoetst en tevens worden ook de toekomstige herzieningen hierin meegenomen.
In samenwerking met gerenommeerd constructiebureau worden de constructie berekeningen en tekeningen bij de gemeente ingediend.

Tot onze opdrachtgevers behoren zowel bedrijven, particulieren, stichtingen, verenigingen van huiseigenaren en artsenpraktijken.
Onze toeleveranciers en onderaannemers zijn veelal bedrijven, waarmee wij al een jarenlange samenwerking hebben sommige wel langer dan 25 jaar.
Deze onderaannemers en leveranciers voorzien ook onze klanten van goede adviezen en service.
De werkzaamheden die u wilt laten uitvoeren kunnen zowel op aangenomen basis als in regie worden uitgevoerd.

Bij aangenomen werken krijgt u vooraf een duidelijk omschreven offerte.
Voor de werken in regie krijgt u een duidelijk kostenoverzicht van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemers. Dit alles wordt vanuit ons speciaal voor de bouw ontworpen computerprogramma gegenereerd.