Metselwerk


Naast de al op de hoofdpagina aangegeven werkzaamheden bestaan onze metselactiviteiten al vanaf het begin van de oprichting van onze onderneming. Het is een vak wat al sinds oudsher in onze hele familie heeft bestaan.
Onze werkzaamheden zijn op dit gebied de afgelopen jaren van grootschalige projecten teruggebracht naar kleinschalig werk.
In de loop der jaren is een zeer ruime kennis ontstaan op het gebied van nieuwbouw, renovatie en speciaal metselwerk.
De werkzaamheden bestaan uit nieuwbouw, verbouw, reparatie en renovatie metselwerken met bijbehorende voegwerken.

Een plaatje van gemetselde boog.

Het resultaat van de realisering hiervan.

Een aantal jaar geleden is medewerking verleend aan het realiseren van de kasteeltuin Assumburg.
Wij hebben hier in opdracht en samenwerking met de Hovenier(Jan van Egmond) een waterput gemetseld in traditionele stijl.

De kasteeltuin van Slot Assemburg.

De wensput.

Het dak en de waterpomp zelf zijn door vrijwilligers gemaakt . Klik hier voor de bezichtigingen van de kasteeltuin Assumburg in Heemskerk.